Projekt: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001865

Snížení energetické náročnosti budovy – Vinařství Prath je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.