V rámci investice Národního plánu obnovy – komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie, „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. Výzva“ došlo instalací fotovoltaiky na střeše budovy provozovny ke snížení energetické náročnosti budovy.