Naše rodinné vinařství obhospodařuje vinice v prvotřídních tratích obcí Josefov (Kukvička, Roztrhanské) a Prušánky (Podkovné).

Rozloha všech vinic v katastru obce Josefova aktuálně dosahuje více než 100 hektarů s převahou bílých odrůd, dosahujících podílu 78 %. Dle historického mapování, zachycujícího katastry vinohradnických obcí Moravy z roku 1840, jsou dohledatelné údaje o kvalitě daného území, které vychází z hodnoty hrubého výnosu vinice (kombinuje cenu pozemku a cenu vína) ve zlatých na jitro vinice (tj. 0,57 ha) za rok. Z dochovaných údajů většiny vinorodých oblastí Moravy bylo zjištěno, že průměrný výnos na jednu berní vinici činil 29 zlatých z jitra ročně. Nejlepší vinice v Josefově byly hodnoceny výnosem 34 a v Prušánkách 43 zlatých. Lze tedy konstatovat, že již v dobách dávno minulých byly polohy a z něj vyráběná vína v této oblasti nadprůměrná. Na tuto skutečnost rodinné vinařství navazuje. Naše vína jsou produkována z viničních tratí katastrů Josefov u Hodonína a Prušánky.

Josefov – viniční trať Roztrhanské:

Převažuje půdní typ černozem modální, nacházející se na spraši a sprašových hlínách. Trať má mírně jihovýchodní sklon. Celková rozloha trati je 24 ha a pěstují se zde převážně bílé odrůdy. Naše vinařství zde pěstuje odrůdy Aurelius, Pálava a Hibernal.

Josefov – viniční trať Kukvička

Hlavním půdním typem je černozem modální, doplněna místy o černozem černickou. Horninové podloží je spraš a sprašová hlína. Jedná se o rozsáhlou trať (73 ha) reprezentující soubor jednotlivých svahů (přední, prostřední, dlouhá a krátká Kukvička) s mírným až středním sklonem jihozápadní orientace, dosahující souhrnné délky téměř 2,5 km. V trati Kukvička najdete tyto naše odrůdy: Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Sauvignon, Tramín červený, Chardonnay, Muškát moravský, Děvín, Modrý Portugal, Frankovka, Rulandské modré, Svatovavřinecké, Dornfelder, Merlot, Neronet, Rubinet.

Prušánky – viniční trať Podkovné

Půdním typem je černozem modální na sprašovém podloží. Jak napovídá název, jedná se o tvar podkovy, kdy jsou svahy s mírným sklonem orientovány od jihozápadu až po východ. Trať zaujímá celkovou plochu 92 ha. Naše odrůdy (Pálava, Solaris, Auxerrois, Chardonnay, Děvín, Tramín červený, Rinot, Neronet, Cabernet Cortis) se nacházejí v nejlepší části této trati, orientované na jihozápad.

Nabídka degustace

Připravíme degustaci pro Vás a Vaše přátelé na míru. Nové prostory u nás v Josefově jsou připraveny pro řízené degustace vín do kapacity 20 osob.

Přihlásit se na degustaci